لوگوی فروشگاه محصولات صنایع بیمارستانی مهران
در حال بارگزاری...
لطفا چند لحظه صبر کنید ...
پیروزی شرکت مهران طب مد ( صنایع بیمارستانی مهران ) در مناقصه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

پیروزی شرکت مهران طب مد ( صنایع بیمارستانی مهران ) در مناقصه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

           شرکت مهران طب مد ( صنایع بیمارستانی مهران ) موفق شد در مناقصه خرید 1600 دستگاه برانکارد برگذار شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی پیروز گردد.

          این مناقصه در راستای طرح تحول نطام سلامت  دولت تدبیر و امید به ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی برگذار گردید و مقرر شده است این برانکارد ها طی یک دوره سه ماهه پس از تولید در شرکت مهران طب مد ( صنایع بیمارستانی مهرا ن ) در سراسر کشور بین مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توزیع گردند.

          بدین ترتیب بار دیگر این شرکت توانست همچون گذشته خدمتی شایان توجه در راستای تحول ارائه خدمات درمانی به هم میهنان عزیز انجام داده و هم سو با اقتصاد مقاومتی و در جهت برنامه های دولت تدبیر و امید گام های محکم و بزرگی را بردارد.


28 شهریور 1399